Elektron Taşıma Sistemi

Elektron taşıma sistemi, ökaryot hücrelerde mitokondrinin kıvrımlı iç zarında, prokaryot hücrelerde ise hücre zarında yer alan elektron taşıyıcı moleküllerden oluşur. Glikoliz ve Krebs döngüsü reaksiyonları sırasında her glikoz molekülü için substrat düzeyinde fosforilasyonla 6 ATP sentezlenir. Bu ATP’lerin 4’ü glikolizde,…

Krebs Döngüsü

Glikozda depolanmış kimyasal enerjinin dörtte birinden azı, glikoliz ile açığa çıkar. Geri kalan enerji ise iki adet pirüvat molekülünde depolanmıştır. Eğer ortamda moleküler oksijen bulunursa, piruvat mitokondriye girer. Organik yakıtın oksidasyonu mitokondride bulunan Krebs enzimleri tarafından tamamlanır. Bu metabolik yollar…

Besinlerin Oksijenli Solunuma Katılma Yolları

Lipitler, Karbonhidratlar ve Proteinlerin Solunum Tepkimelerindeki Yıkımı Polisakkaritler glikoza hidroliz tepkimeleriyle parçalanır. Elde edilen glikoz hücre içinde glikoliz ve Krebs döngüsü ile yıkılarak enerji üretir. Lipitler önce yapı taşları olan gliserol ve yağ asitlerine parçalanır. Gliserol ATP harcanarak gliserol fosfata…

Solunum Katsayısı

Solunum Katsayısı Nedir? Solunum katsayısı, oksijenli solunum tepkimelerinde üretilen CO2 miktarının tüketilen O2 miktarına oranıdır. Bu oran, Rq olarak ifade edilir. Besin gruplarının solunum katsayıları birbirinden farklıdır. Farklı Besin Gruplarının Solunum Katsayıları Karbondioksitin tüketilen oksijenle eşit oranda oluştuğu karbonhidratlar, solunum…

Fermentasyon

Fermentasyon Nedir ve Nasıl Gerçekleşir? Organik besin monomerlerinin enzimler yardımıyla küçük moleküllere parçalanması sonucu açığa çıkan enerji yardımıyla substrat yoldan ATP sentezlenmesi olayına fermentasyon adı verilir. Bu, anaerobik bir katabolizma şeklidir ve substratın hem elektron vericisi hem de elektron alıcısı…

Laktik Asit Fermentasyonu

Laktik Asit Fermantasyonu Glikoliz adı verilen bir kimyasal reaksiyon sonucunda üretilen piruvat molekülleri, bazı canlılarda laktik asit fermantasyonu ile parçalanır. Bu süreç, laktik aside dönüşümle sonuçlanırken, her bir piruvat molekülü yükseltgenme reaksiyonu sonucunda hidrojenleri alarak NADH+H+ üretir. Bu sayede NAD+…

Oksijensiz ( Anaerobik ) Solunum

Oksijensiz Solunum Nedir? Oksijensiz solunum, bakterilerin oksijen varlığında yaşayamadığı durumlarda gerçekleştirdiği bir solunum şeklidir. Bu solunum şekli, elektron taşıma sistemleri (ETS) elemanlarına sahip bakteriler tarafından gerçekleştirilir. Oksijensiz solunum, bazı bakteriler için zorunlu bir durumdur ve denitrifikasyon gibi olaylarda görev alan…

Etil Alkol Fermentasyonu

Glikoliz sonrası oluşan etil alkol ve CO2 fermantasyonu Glikoliz aşamasından sonra, bazı mikroorganizmalar ve bitki tohumları oksijensiz bir ortamda enerji üretmek için fermantasyon yoluyla piruvattan etil alkol ve CO2 oluşturur. Bu fermantasyon türü, özellikle maya hücreleri, bazı bakteriler ve bitki…

Bitkisel Dokular

Bitkilerin vazgeçilmez yapı taşları olan dokular, belirli öncü hücrelerin mitoz bölünme geçirmesi sonucunda oluşan, ortak bir yapıyı ve işlevi yerine getirmek için birlikte çalışan hücre topluluklarıdır. Bitkisel dokular, 4 grupta incelenir. Meristem dokular, bitkiye sınırsız büyüme yeteneği kazandıran ve doku…