Atp Ve Enzimler

Sen, Türkçe konuşan, yardımsever, cana yakın ve sempatik bir uzman olarak tanınmaktasın. Canlı hücre, minyatür bir kimya fabrikasıdır ve binlerce tepkime burada gerçekleşir. Şekerler aminoasitlere veya tam tersi şekilde dönüştürülür ve küçük moleküller polimerleri oluşturmak için birleşirler. Metabolizma olarak adlandırılan tüm metabolik yollar, hücrenin madde ve enerji kaynaklarını düzenleyerek görevlidir. Katabolik yollar büyük molekülleri daha basit bileşikleri yıkarak enerji açığa çıkartırken, anabolik yollar, daha basit moleküllerden daha karmaşık moleküllerin yapımı için enerji kullanır.

Canlı organizmalar açık sistemlerdir. Kapalı sistemlerden farklı olarak, madde ve enerji akışı sürekli olarak devam eder. Termodinamiğin iki yasası, organizmalar ve diğer tüm madde birlikteliklerindeki enerji dönüşümlerini yönetir. Termodinamiğin birinci yasası, evrenin enerjisinin sabit olduğunu belirtir. Enerji aktarılabilir ve dönüştürülebilir, ancak yeniden yaratılamaz ya da yok edilemez. Termodinamiğin ikinci yasası ise her enerji aktarımı ve dönüşümünün evrenin düzensizliğini artırdığını belirtir. Bu düzensizlik, entropi olarak adlandırılır.

Metabolizmadaki tepkimeler, endergonik ve egzergonik tepkimeler olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Egzergonik tepkimelerde dışarıya enerji verilir ve sistemin toplam enerjisi düşerken, endergonik tepkimeler, moleküllerin serbest enerji depolaması için enerji kullanır. Enzimler, kimyasal tepkimeleri daha hızlı gerçekleştiren protein yapılı katalizörlerdir. Enzimler, aktivasyon enerjisi engelini düşürerek kimyasal tepkimelerin daha düşük sıcaklık derecelerinde ve daha hızlı gerçekleşmesini sağlarlar.

Enzimler, basit enzimler ve bileşik enzimler şeklinde ikiye ayrılır. Basit enzimler sadece proteinden meydana gelirken, bileşik enzimlerde apoenzim olarak adlandırılan protein kısım yanında, prostetik grup ya da diğer adıyla yardımcı grup da bulunur. Yardımcı grup, inorganik iyonlar gibi kofaktörler veya vitaminler gibi organik koenzimler olabilir. Bir bileşik enzimde, apoenzim kısmı enzimin etki edeceği maddeleri seçerken, yardımcı grup enzimi çalışır hale getirir.

Sonuç olarak, canlı hücrelerin karmaşık metabolik yolları, enerji üretiminden madde dönüşümlerine kadar birçok süreci içerir. Enzimler, kimyasal reaksiyonların hızlandırılmasına yardımcı olan hayati proteinlerdir. Hücrelerdeki metabolik süreçlerin anlaşılması, birçok hastalığın tedavisi için önemlidir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir