Bağ Dokunun Hareketli Hücreleri

Bağ dokusu, kandan göç eden hareketli hücrelerin çoğunlukla bulunduğu bir dokudur. Bu hücreler arasında lenfositler, plazma hücreleri, makrofajlar, nötrofil lökositler, eosinofil lökositler, bazofil lökositler ve pigment hücreleri bulunur. Lenfositler bağ dokunun en küçük hareketli hücreleridir ve üç temel tipleri vardır: T, B ve doğal katil hücreleri. B lenfositlerin kandan bağ dokusuna geçmesi ile plazma hücreleri oluşur ve sıvısal bağışıklıkta önemli bir rol oynarlar. Makrofajlar bağ dokunun fagositik aktivitesi yüksek hücre tipidir ve özel olarak histiyosit olarak adlandırılırlar. Nötrofiller, eosinofilik lökositler ve bazofil lökositler de bağ dokuda hareketli hücrelerdir.

Pigment hücreleri olan melanositler, Embriyonik gelişim sırasında ektodermden köken alır ve sitoplazmik uzantılarının sayesinde epidermis hücrelerine maddeler aktararak UV ışınlarının zararlı etkilerine karşı koruma sağlarlar. Kollojen, elastik ve retiküler olmak üzere bağ dokusunda bulunan 3 farklı lif, fibroblastlar tarafından sentezlenir. Kollojen lifler en dayanıklı olanlardır ve tendon, ligament, kemik ve derinin çoğunda bulunur. Retiküler lifler yağ hücreleri ve düz kas hücrelerinin etrafını sararken, elastik lifler de akciğer, mide, atar ve toplardamarların duvarları, ligamentler, ses telleri ve idrar kesesi gibi alanlarda bulunur.

Bağ dokusunun hareketli hücreleri ve liflerinin işlevleri ve yapıları, vücudumuzun sağlıklı bir şekilde çalışması için son derece önemlidir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir