Bakteri Fotosentezi

Fotosentez Mekanizmaları

Canlılar dünyasında fotosentez çeşitleri arasında CO2 özümlemesi ortaktır, ancak farklı hidrojen ve elektron kaynakları kullanılarak farklı fotosentez mekanizmaları oluşur. Kloroplast organeli olmayan fotosentetik bakteriler hücre zarı kıvrımlarında klorofil pigmentleri ve elektron taşıyıcı sistem elemanlarını taşırlar.

Fotosentetik Bakteri Grupları

Siyanobakteriler, mor sülfür bakterileri ve hidrojen bakterileri, fotosentez yapan bakteri gruplarının örnekleridir.

Siyanobakteriler

Siyanobakteriler mavi-yeşil renkte görülen bakterilerdir. Hidrojen ve elektron kaynağı olarak H2O molekülünü kullanırken, O2 gazı açığa çıkararak bitki fotosentezi ile benzer şekilde fotosentez yaparlar.

Mor Sülfür Bakterileri

Mor sülfür bakterileri, hidrojen ve elektron kaynağı olarak hidrojen sülfür kullanan ve organik besinlerin yanında kükürt açığa çıkaran bakterilerdir.

Hidrojen Bakterileri

Hidrojen bakterileri hidrojen ve elektron kaynağı olarak H2 gazını kullanan ve organik besinlerin yanında O2 açığa çıkarmayan bakterilerdir.

Bakteri Fotosentezi ile Bitki Fotosentezi Arasındaki Ortak ve Farklı Özellikler

Bakteri fotosenteziyle bitki fotosentezi arasındaki ortak özellikler şöyle sıralanır:

– Hidrojen ve elektron kaynağı olarak H2O molekülü kullanılır.
– Yan ürün olarak O2 gazı açığa çıkarılır.

Öte yandan, bakteri fotosentezi ve bitki fotosentezi arasındaki farklar şöyle özetlenebilir:

Bakteri Fotosentezi

– Kloroplast organeli bulunmaz.
– Hücre zarı kıvrımlarında tilakoid bulunur.
– Hidrojen ve elektron kaynağı olarak H2 veya hidrojen sülfür kullanılır.
– Yan ürün olarak O2 gazı açığa çıkmayabilir.

Bitki Fotosentezi

– Kloroplast organeli bulunur.
– Klorofil pigmentleri stroma içerisinde bulunur.
– Hidrojen ve elektron kaynağı olarak H2O kullanılır.
– Yan ürün olarak O2 gazı açığa çıkarılır.

Sonuç

Fotosentez, canlılar dünyasında önemli bir süreçtir ve bakteri fotosentezi ile bitki fotosentezi arasında ortaklık ve farklılıklar bulunur. Her ikisi de hidrojen ve elektron kaynağı olarak farklı molekülleri kullanırken, bakteri fotosentezi genellikle bitki fotosentezine kıyasla daha az verimli olabilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir