Bez ( Salgı ) Epiteli

Salgı Bezleri Hakkında Bilgiler

Salgı bezleri, vücudun farklı bölgelerinde bulunan hücrelerdir. Bu hücreler, kandan gerekli maddeleri alarak biyosentez reaksiyonlarıyla daha karmaşık moleküllere dönüştürürler ve bu ürünleri kanal veya kana boşaltırlar. Bu iş için özelleşmiş hücre veya hücre gruplarına salgı bezi denir.

Salgı bezleri, 2 temel gruba ayrılabilir. İlk olarak, ürünlerini kanallar aracılığıyla dışarıya boşaltan bezlere dış salgı bezleri denir. Tükürük ve ter bezleri bu gruba örnek verilebilir. İkinci olarak, ürünlerini kana veya lenfe veren endokrin bezlerine iç salgı bezleri veya hormon bezleri denir. Hipofiz, tiroid, epifiz ve paratiroid bezleri bu gruba örnektir.

Bazı bezler ise hem iç hem de dış salgı üretir. Bu bezler karma veya mix bezler olarak adlandırılır. Testis, ovaryum, mide, incebağırsak ve pankreas bu bezlerin örnekleridir.

Salgı bezleri, dışsalgı bezleri ve içsalgı bezleri olarak da sınıflandırılabilir. Dışsalgı bezleri, tek hücreli veya çok hücreli olabilir. Tek hücreli bezlere en iyi örnek solucan derisinde bulunan Goblet hücreleridir. Çok hücreli dışsalgı bezlerine örnek verilebilecek bezler ise ter, tükürük, yağ ve süt bezleridir.

Kassal epitel, düz kas hücreleri gibi kasılabilme yeteneğine sahip epitel hücrelerinin oluşturduğu yapıdır. Ter, süt ve gözyaşı bezleri etrafında toplanarak ilgili salgının boşaltılmasında görevlidir.

Salgı bezleri organizmada önemli bir rol oynamaktadır. Mukus salgısının önemi ağızda mekanik sindirimle oluşan partiküllerin yapışarak lokma haline gelmesi, yüzeyin kayganlaşması, yüzey neminin korunması, sindirim kanalı iç yüzeyinin enzimatik etkilerden korunması gibi birçok fonksiyonu vardır.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir