Bilimsel Bilginin Doğası Ve Biyoloji

Bilim, gerçekliğe dayanarak deneyler ve gözlemler sonucu yasalar çıkarmaya çalışan bir disiplindir. Bilim, felsefenin temelinde yer alır ve bilgi sevgisine dayanır. Bilimsel bilgi zaman içinde birikerek ve gelişerek ilerler. Bilimsel bilgi somut olana odaklanır ve nesneldir. Bilim, kişisel duygu ve önyargılardan arınmıştır. Bilimsel bilgi eleştiriye ve şüpheye açıktır, zaman içinde değişir ve gelişir. Bilimsel bilgi seçicidir ve her bilim dalının kendine özgü çalışma alanı vardır. Bilimle teknoloji arasında döngüsel bir ilişki vardır ve bilimsel bilgi öngörüseldir. Bilimsel bilgi deterministtir ve nedensel açıklamalar yapar. Thales, Arşimet ve Aristo gibi filozoflar bilim adamları olarak da tanınır. Bilim alanlarından biri biyolojide canlıların sınıflandırılması ve özellikleri gibi konular yer alır. Bilimsel bilginin ilerlemesi önündeki önyargılar ve kabullerdir. Bilim adamları önceki çalışmaların değerini dikkate alarak yeni bilimsel bilgi üretirler.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir