Bitkiler

Bitkiler, kara ekosistemlerinin vazgeçilmez öğeleridir. Fotoğrafik oksijen ve besin üretimi, alglerin su ekosistemleri için yaptığı gibi, bitkiler tarafından gerçekleştirilir. Bitkiler, çok hücreli ökaryotik organizmalar olup, kloroplast sayesinde fotosentez yaparak besin üreten ototroflardır. Ancak, bazı türleri yarı parazit veya tam parazit olarak heterotrof beslenirler. Selüloz yapılı hücre duvarına sahiptirler ve bazı özelleşmiş hücrelerde duvarın yapısına değişik kimyasal maddeler de katılabilir. Bitkiler, yaşamak için güneş ışığı, su, mineral ve gaz alış verişine ihtiyaç duyarlar.

Bitkiler, damarsız tohumsuz, damarlı tohumsuz ve damarlı tohumlu olmak üzere üç kategoriye ayrılır.

Damarsız tohumsuz bitkiler, iletim demeti olmayan bitkilerdir ve genellikle çiçeksiz bitkiler olup tohum oluşturma yetenekleri yoktur. Ciğer otları ve karayosunları, damarsız tohumsuz bitkiler arasında yer alır. Gametofitler fotosentez yapabilirken, sporofitler kloroplast taşımadığından fotosentez yapamaz.

Damarlı tohumsuz bitkiler, gerçek kök, gövde ve yaprak farklılaşmasına sahiptirler ve iletim demeti elemanlarına sahiptirler. Tohum oluşturma yetenekleri yoktur ve metagenezle ürerler.

Damarlı tohumlu bitkiler, iletim demeti bulunduran ve tohum oluşturma yeteneğine sahip olan bitkilerdir. Kapalı ve açık tohumlu olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Açık tohumluların gerçek çiçekleri yoktur ve tohumları açıkta meydana gelirken, kapalı tohumluların gerçek çiçekleri mevcuttur ve tohumları çevreleyen bir meyve yapısı vardır.

Tek çenekli bitkiler ve çift çenekli bitkiler, kapalı tohumlu bitkiler arasında yer alırlar ve tohumdaki çenek sayısına göre ayrılırlar.

Bitkiler çeşitlilik açısından oldukça zengin bir grup olup, ekosistemler için hayati öneme sahiptirler.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir