Biyoteknoloji Ve Gen Mühendisliği

Dünya nüfusundaki hızlı artış ve doğal kaynakların yetersizliği, kaynakların bilinçsiz kullanımı ve çevresel kirlilik gibi sorunlar önemini arttıran biyoteknoloji konusunu gündeme getirmiştir. Klasik biyoteknolojik yöntemler, binlerce yıldan beri kullanılan bira, şarap, peynir, yoğurt, ekmek mayalanması gibi uygulamaların yanı sıra tarım, hayvancılık ve endüstride de kullanılmaktadır. Geleneksel ıslah yöntemleri belli bir noktaya kadar başarılı olsa da genetik mühendisliği ile canlıların genomlarına yeni özellikler kazandırma imkanı doğmuştur. Bu sayede tarım, tıp ve endüstri alanlarında önemli ürünler elde edilebilmektedir. Seleksiyon ıslahı, istenilen özelliklere sahip canlıların çiftleştirilmesi ve sonuçta daha iyi özelliklerin elde edilmesi yöntemidir. Örneğin, farklı özellikleri seçilerek vahşi lahananın birçok çeşidi elde edilmiştir. Modern biyoteknoloji yöntemleri ile canlının genomuna istenilen özellikler aktarılabilmekte ve insülin gibi insanların ihtiyaç duyduğu ürünler bakterilerde üretilerek hayvan kaynaklı sorunlar ortadan kaldırılmaktadır.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir