Canlıların Ortak Özellikleri

Tüm canlıların yaşamak için ihtiyaç duyduğu temel özellikler vardır. Bu özellikler arasında, hücresel yapı, beslenme, hücresel solunum, ATP sentezi, metabolizma, organizasyon, hareket, çevresel uyaranlara tepki, homeostazi, üreme, adaptasyon, boşaltım, büyüme ve gelişme, protein sentezi, nükleik asit bulundurma ve açık sistem olma yer alır.

Hücreler, canlıların yapısal ve işlevsel olarak temel birimleridir. Hücre sayılarına göre canlılar bir hücreli ve çok hücreli olmak üzere gruplandırılır. Hücreler, prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki şekilde isimlendirilir.

Tüm canlılar metabolik aktiviteleri için besin maddelerine ihtiyaç duyar. Bu nedenle canlıların ototrof veya heterotrof olarak beslenme şekilleri vardır. Ototrof canlılar, besinlerini sentezleyerek elde ederler. Heterotrof canlılar ise besinlerini dışarıdan hazır olarak alırlar.

Canlılar, besinlerini solunum yoluyla yıkarak ATP moleküllerini üretirler. ATP molekülü, hücre dışına çıkamadığı için her canlı hücre, kendi ATP’sini üretmek zorundadır.

Hücrelerde meydana gelen yapım ve yıkım olaylarının tamamına metabolizma denir. Metabolizma, anabolizma (özümleme, yapım) ve katabolizma (yıkım) olmak üzere iki temel bileşen içerir.

Canlıların iç ve dış çevrelerinde meydana gelen değişikliklere uyum sağlaması, adaptasyon olarak adlandırılır. Adaptasyon yeteneği, tür içi kalıtsal çeşitliliği arttırır.

Canlıların atık maddeler

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir