Canlıların Sınıflandırılması

Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

Dünya üzerinde yaşayan 1,5 milyon canlı türü ve fosil biyologlar tarafından tanımlanmış ve adlandırılmıştır. Ancak henüz tanımlanmamış 2 ila 100 milyon canlı türünün daha var olduğu düşünülmektedir. Bu da gösteriyor ki canlılar dünyasında çok büyük bir çeşitlilik mevcuttur ve bu canlıların tek tek incelenmesi mümkün değildir.

Canlılar hakkında yeterli bilgiye sahip olabilmenin en iyi yolu canlı türlerini benzerlik ve farklılıklarına göre dar ve geniş kapsamlı gruplara ayırmaktır. Bu işleme sınıflandırma denir ve sınıflandırmayla ilgili biyoloji koluna ise sistematik denir.

Sistematik tarafından ortaya konulan akrabalık ilişkilerine göre canlı türlerinin belli kategorilere yerleştirilmesi ise taksonomi biliminin uğraş alanına girmektedir. Sınıflandırma sayesinde, canlılar daha düzenli bir şekilde incelenebilirler.

İnsanlar canlıları çok eski zamanlardan beri sınıflandırma yoluna gitmişlerdir. İlk zamanlarda yapılan sınıflandırma, canlının dış görünüşüne ve yaşadığı ortama göre yapılan ampirik ya da yapay sınıflandırmadır.

Aristo, yaptığı gözlemler sonucunda canlıları önce hayvanlar ve bitkiler olmak üzere 2 gruba ayırmış, sonrasında ise hayvanları yaşama ortamına göre karada yaşayanlar, suda yaşayanlar ve havada yaşayanlar olmak üzere 3 gruba ayırmıştır. Theophrastus ise bitkileri otlar, çalılar ve ağaçlar olmak üzere 3 büyük grup altında toplamıştır. Ancak ampirik sınıflandırma bilimsel bir sınıflandırma olmayıp günümüzde terk edilmiştir.

Günümüzde kabul edilen sınıflandırma biçimi doğal ya da diğer adıyla filogenetik sınıflandırmadır. Filogenetik sınıflandırma, canlıların köken benzerlikleri, akrabalık dereceleri ve sahip oldukları homolog organ benzerlikleri dikkate alınır. Bu sayede canlılar daha doğru bir şekilde gruplandırılır ve taksonomi bilimine olumlu katkılar sağlar.

Filogenetik sınıflandırmada canlılar, tür ile başlayıp âlem ile biten 7 farklı sistematik grupta incelenirler. Herhangi bir taksonomik kategoride bir arada bulunan iki tür, bu kategoriden daha geniş kapsamlı tüm kategorilerde bir arada bulunmak zorunda iken, daha özel kategorilerde bir arada bulunmak zorunda değildir.

Bu nedenle günümüzde doğal sınıflandırma yöntemi kabul edilir ve bu yöntem sayesinde canlılar daha doğru bir şekilde sınıflandırılır.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir