Çevresel Sinir Sistemi

Çevresel sinir sistemi veya periferik sinir sistemi, insan vücudunun düzenlenmesinde kritik bir rol oynar. Beyin ve omurilikten çıkan sinirler ve bunlara bağlı ganglionlar, çevresel sinir sistemi adı verilen bir ağı oluşturur. Bu sistem, merkezi sinir sistemine bilgi gönderir ve ondan bilgi alır. İç ortamımızı kontrol eder ve kafa sinirleri başımızdaki duyusal organlara, kaslara ve bezlere bağlanırken, omurilik sinirleri tüm vücuda dağılır. Çevresel sinir sisteminin getirici bölümü, dış ve iç ortamı algılayan duyu reseptörlerinden gelen bilgiyi merkezi sinir sistemine ileten nöronlardan oluşurken, motor bölümü, efektör hücrelere bilgi taşıyan motor sinirlerden oluşur. Motor bölüm, somatik ve otonomik olarak ayrılır.

Somatik sinir sistemi, kişinin istemli olarak yaptığı hareketleri kontrol eder. Beyinden kaslara ulaşan sinirler, somatik sinirlerdir ve konuşma, koşma ve yazma gibi istemli vücut hareketlerini kontrol eder. Otonom sinir sistemi ise istemsiz olarak çalışır ve iç organların çalışmasını düzenler. Boşaltım, kan dolaşımı, üreme, solunum ve sindirim sistemi hareketleri gibi hayati vücut fonksiyonlarını kontrol eder. Otonom sinir sistemi, sempatik ve parasempatik sinirlerden oluşur ve her bir iç organa hem sempatik hem de parasempatik sinir bağlanır. Sempatik sinirler uyanıklık ve enerji üretimiyle ilgiliyken, parasempatik sinirler sakinleşme ve kendine yönelik işlevleri ağırlıklandırır. Bu şekilde homeostatik dengenin korunması ve organların çalışmasının kontrol edilmesi sağlanır.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir