Embriyonik Örtüler

Omurgalıların embriyolarının gelişmelerini tamamlayabilmesi için sıvı bir ortama ihtiyaçları vardır. Bu sıvı ortam embriyonun ani sıcaklık değişikliklerinden, kuruma riskinden ve fiziksel temaslardan etkilenme düzeyinden korunmasını sağlar. Balıklar ve iki yaşamlılar yumurtalarını su ortamına bıraktıkları için ekstra bir sıvı ortam oluşturmalarına gerek yoktur. Ancak karasal ortamda yaşayan omurgalılar, embriyonik gelişimleri süresince karşılaşabilecekleri kuruma tehlikesini bertaraf etmek zorundadırlar.

Sürüngen ve kuşlarda kalın bir kabukla çevrelenen döllenmiş yumurta sayesinde, memelilerde ise embriyonun döl yatağında gelişim göstermesiyle kuruma tehlikesi aşılabilir. Ancak embriyonik gelişim sürecinde oluşan amniyon zarı denilen bir zarın varlığı, embriyonun gereksinim duyacağı sıvı ortamın sağlanmasını ve avantajlarının sunulmasını sağlar.

Embriyoyu koruyan ve farklı görevler üstlenmiş olan örtüler amniyon zarı, koryon zarı, allantois ve vitellüs kesesidir. Amniyon zarı, embriyoyu içerdiği sıvı ile birlikte kuşatan ilk embriyonik örtüdür. Koryon zarı, embriyonu en dıştan kuşatır ve gaz alış verişini sağlar. Allantois, metabolik atıkların depolandığı kesedir ve gaz alışverişine yardımcı olur. Vitellüs kesesi, embriyonik gelişim sürecinde ihtiyaç duyulan besin maddelerini taşıyan kesedir.

Plasentalı memelilerde vitellüs kesesi, yedek besin ihtiyacının karşılanması yerine kan hücresi üretiminin yapıldığı bölümdür. Embriyonik gelişim sürecinde oluşan bu örtülerin varlığı, embriyonun sağlıklı bir şekilde gelişmesi için çok önemlidir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir