Endokrin Bezler, Hipofiz

Endokrin bezler ve hormonlar, insan vücudunda bulunan önemli bir bileşendir. Hipofiz, tiroit, paratiroit, böbreküstü bezleri, pankreas ve eşeysel bezler, insan vücudunun başlıca endokrin bezleridir. Hipofiz, beyin tabanında ince bir sapla hipotalamusa bağlı nohut büyüklüğünde bir bezdir. Bu bez, salgılarıyla bazı endokrin bezlerin çalışmalarını düzenler ve hipotalamus tarafından üretilen salgılatıcı faktör RF (Releasing Factor) salgısı kan yoluyla hipofizin ön lobuna taşınır. Hipofizin her bir hormonu için hipotalamustan salgıyı artırıcı ve azaltıcı 2 kimyasal üretilir.

Hipofiz bezi ön lob ve arka lob olmak üzere 2 lobdan meydana gelir. Ön lobdan salgılanan 7 polipeptid hormonu vardır. Tiroit uyarıcı hormon (TSH), adrenokortikotropik hormon (ACTH), büyüme hormonu (STH), folikül uyarıcı hormon (FSH), lüteinleştirici hormon (LH), prolaktin ve melanosit uyarıcı hormon (MSH) ön lobun salgıladığı hormonlardır. Bu hormonlar, bir endokrin bez olan tiroit, böbrek üstü bezleri, yumurtalık ve testislerle çalışarak vücudun farklı fonksiyonlarını düzenler.

Hipofizin arka lobu hipotalamusla doğrudan bağlantılıdır ve esasen bir hormon üretimi yoktur. Hipotalamusta sentezlenen oksitosin ve antidiüretik hormon (ADH) hipofizin arka lobunda depo edilir ve gerektiğinde kana verilir. Oksitosin, dişilerde doğum sırasında salgılanır ve döl yatağındaki kasları uyararak doğumun kolaylaşmasına yardımcı olur. ADH, böbreklerden suyun geri emilimini arttırarak vücudun su dengesini düzenler.

Sonuç olarak, hipofiz ve diğer endokrin bezlerinin ürettiği hormonlar, vücudun çeşitli fonksiyonlarını düzenleyen önemli bir mekanizmadır. Bu hormonların dengesi, vücudun sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir