Endosimbiyoz, Koloniler

Ökaryotlarda çekirdek oluşumu, DNA’nın hücre zarının içeri doğru göçen kısımları tarafından sarılmasıyla gerçekleşir. Endosimbiyotik hipoteze göre ise, ökaryotik hücrelerin mitokondri organeli, bir bakterinin hücreye alınması ve sindirilmek yerine korunması sonucu oluşmuştur. Kloroplastın ortaya çıkışı da benzer şekilde fotosentetik bir siyanobakterinin hücre içine alınmasıyla oluşmuştur.

Bilim adamları, çok hücreliliğe geçişin, bazı tek hücreli canlıların bölündüklerinde birbirlerinden ayrılmayarak koloni oluşturmasıyla gerçekleştiğini düşünüyorlar. Pandorina, Eudorina ve Volvox gibi alg kolonilerinde, hücreler arasında işbölümü ve özelleşme görülür.

Bu avantajların yanı sıra, özelleşme ile meydana gelen işbölümü neticesinde hayati öneme sahip bir işlevi yerine getiren hücre topluluğunun zarar görmesi neticesinde diğer hücrelerin işlevine devam etmesi mümkün olmayabilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir