Enzim Çalışmasına Etki Eden Faktörler

Enzimler, protein yapısında olduğundan sıcaklık değişimlerinden etkilenir. Enzimlerin optimum sıcaklık değeri genellikle 30-40°C arasındadır. Düşük sıcaklıklarda enzim etkinliği durur, ancak yapısı bozulmadığı için normale dönüldüğünde tekrar faaliyet gösterir. Yüksek sıcaklıklarda ise enzimlerin yapısı tamamen bozulduğundan, sıcaklık normale dönse dahi tepkime gerçekleşmez.

Her enzimin optimum çalışma gösterdiği bir pH değeri vardır. Enzimler genellikle pH 6-8 arasında çalışırken, her enzimin kendine özgü bir optimum pH değeri vardır. Enzim derişiminin artması reaksiyon hızını artırır, ancak substrat doyuncaya kadar enzim derişiminin artırılması reaksiyon hızını artırmaz.

Enzim faaliyeti su içeren ortamlarda gerçekleşir. Enzimler, su oranı %15’in altında olan ortamlarda çalışmazlar. Kimyasal maddeler, bazı durumlarda enzim etkinliğini artırırken, bazı durumlarda ise durdurabilir. Aktivatör maddeler, enzim etkinliğini artıran maddelerdir ve inhibitör maddeler enzim etkinliğini durduran maddelerdir. İnhibitörler, enzimin aktif merkezine bağlanarak substratla birleşmesini önleyebilir veya enzimin aktif merkezinin şeklini değiştirerek substratla birleşmesini önleyebilir.

Sonuç olarak, enzimlerin optimum sıcaklık, pH, enzim derişimi, substrat yüzeyi ve su gibi çevresel faktörlerden etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu faktörlerin dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi, enzimlerin optimal performansı için çok önemlidir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir