Enzimlerin Özellikleri

Enzimler, kimyasal reaksiyonlarda önemli bir rol oynar. Enzimlerin görevi, bir maddeye substrat denir. Enzimler, substratı tanıyan aktif merkez kısmı sayesinde etki eder. Bir enzim, substratına geçici olarak bağlanır ve bir bileşik olan SE oluşturur. Enzimler, substratı ürüne dönüştürür ve ürünleri serbest bırakır. Enzimlerin yapısı değişir ve eski şekline dönerek yeni bir substrata bağlanmaya hazır hale gelirler.

Enzimler, genellikle çift yönlü çalışır. Bununla birlikte, sindirim enzimleri bu genellemeden farklıdır. Enzimler, aynı reaksiyon çeşidinde defalarca kullanılabilirler ve hücre içinde takım halinde çalışırlar. Takım halinde çalışan enzimlerin aktiviteleri, geri besleme mekanizması ile denetlenir. İnaktif enzimler, substratlarının ya da yürüttükleri reaksiyonun sonuna getirilen “-jen” eki ile adlandırılırken, aktif enzimler “-az” eki ile adlandırılır.

Enzimler, hücrelerde doğal olarak üretilir ve yapay olarak da üretilebilirler. Genetik bozulmalar, bir enzimin sentezlenememesine neden olabilir ve bu, DNA, RNA ve ATP sentezinde görev alan enzimlerin sentezlenememesi hücrenin ölümüne bile neden olabilir.

Sonuç olarak, enzimler hücrelerde kimyasal reaksiyonları hızlandıran ve düzenleyen önemli proteinlerdir. İnaktif ve aktif enzimler arasındaki farkı belirlemek gereklidir. Enzimler, hücre içinde takım halinde çalışır ve aktiviteleri geri besleme mekanizması ile kontrol edilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir