Epitel Doku

Epitel doku, vücudun iç ve dış yüzeylerini kaplayan ve salgı bezlerinin çoğunu oluşturan bir doku tipidir. Bu doku, embriyonun üç tabakasından oluşan endoderm, mezoderm ve ektoderm kökenlidir. Epitel dokunun temel işlevleri emme, salgılama, boşaltım, koruma, kasılma ve duyu alımıdır. Bu doku, tükürük bezleri, meme bezleri ve ter bezlerindeki hücreler gibi birçok işlevsel hücreyi de içerir.

Epitel hücreleri, sıkı bağlantılar kurmuş ve hücreler arası boşluk çok azdır. Ara madde olmadan bağ dokusu ve kan damarı içermez. Epitel dokunun beslenmesi altındaki bağ dokudan difüzyonla sağlanırken, ölen hücrelerin yerini yenileri alır.

Epitel dokunun hücreleri üst ve alt kısımlarında farklılıklar gösterir. Hücrenin görevine göre üst kısımda sil, mikrovillus gibi oluşumlar bulunabilir. Epitel dokusu, başlıca görevlerine göre dört alt başlıkta incelenebilir: örtü epiteli, duyu epiteli, bez epiteli (salgı epiteli) ve kassal epitel.

Epitel dokusu, dış etkenler ve iç ortam ile sürekli temas halinde olduğundan zamanla ölür. Bu nedenle epitel dokusu kanserleşmeye daha yatkındır. Epitel hücreleri, kendilerinin ürettiği bazal lamina üzerine oturur ve bağ doku ile madde alışverişi bu tabaka aracılığıyla gerçekleşir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir