Evrim

Evrim, canlıların fiziki, fizyolojik ve biyokimyasal benzerlik ve farklılıklarını ortaya koyarak belirli genellemelere ulaşmayı hedefleyen bir çalışma alanıdır. Bu alanda, canlıların bugünkü ve geçmişteki yapıları karşılaştırmalı olarak incelenerek evrim süreci anlaşılmaya çalışılır. Evrim, anorganik, organik ve sosyolojik olmak üzere üç farklı dalda incelenebilir.

Anorganik evrim, cansız maddelerin evrenin oluşumundan canlıların temel yapısını oluşturacak maddelerin oluşumuna kadar olan süreci inceleyen bir dal olarak tanımlanabilir. Organik evrim ise canlıların değişimini konu alır ve canlıların evrimsel süreçleri üzerinde durur. Sosyolojik evrim ise toplumsal yapıların değişimini inceleyen bir alandır.

Canlıların evrimsel süreçleri hakkında ortaya atılan iki önemli görüş, Lamarck ve daha sonrasında Darwin tarafından ortaya konulmuştur. Bu görüşler, canlıların evrimsel değişiminde önemli bir etkiye sahiptir ve hala günümüzde üzerinde tartışmalar sürmektedir.

Evrim çalışma alanı, canlıların evrimsel süreçlerinin anlaşılması için önemli bir yere sahiptir. Geçmişten günümüze kadar yapılan çalışmalar, canlıların evrim süreçleri hakkında önemli veriler sağlamıştır ve bu veriler, canlıların nasıl değiştiği ve evrimleştiği konusunda bize yol göstermektedir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir