Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler

Fotosentez, bitkilerin Güneş ışığından aldığı enerjiyle karbonhidratlar ürettiği bir süreçtir. Işık şiddeti, ışığın dalga boyu, CO2 miktarı, sıcaklık, su miktarı, ortamın pH değeri ve mineraller gibi çevresel faktörler, fotosentez hızını etkileyen faktörler arasında yer alır. Bunların yanı sıra bitkinin genetik yapısı da fotosentez hızı üzerinde etkili olabilir. Kloroplast sayısı, yaprak genişliği, stomaların sayısı ve yapısı, enzim miktarı ve kutikula kalınlığı gibi özellikler, fotosentez hızını etkileyebilir. Dikkat edilmesi gereken nokta, fotosentez hızının minimum yasası tarafından belirlendiğidir. Bu nedenle, fotosentez hızını arttırmak için tek bir faktörün değil, tüm faktörlerin birlikte düzenlenmesi gereklidir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir