Gen Mühendisliği

Gen mühendisliği, canlıların kalıtımsal yapılarını değiştirerek yeni özellikler kazandırmayı hedefleyen bir bilim dalıdır. Bu amaçla, istenilen genin canlıdan izole edilmesi, çoğaltılması, farklı canlılardan genlerin birleştirilmesi ve gen aktarımı gibi çalışmalar yürütülür. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalar, genomik, proteomik ve biyoinformatik gibi başlıklar altında toplanabilir.

Genomik çalışma alanı, bir canlının bütün işlevsel ve yapısal özelliklerini kodlayan genlerin tamamını tanımlamaya çalışan bir çalışma alanıdır. Genlerin lokuslarının tespit edilmesi, nükleotid dizilerinin belirlenmesi ve işlevlerinin açıklanması gibi konular ele alınır. İnsan Genom Projesi ile insan DNA’sının nükleotid dizilimi tespit edilmiş ve birçok hastalığın tedavisi açısından fayda umulmaktadır.

Proteomik, bir canlıda sentezlenen tüm proteinler üzerinde çalışan bir bilim dalıdır. Burada, proteinlerin sentezlenmesinden sonra geçirdiği değişimler ve üç boyutlu yapıları üzerinde çalışılır.

Biyoinformatik, biyolojik moleküllerin yapılarını ve analiz edilmesini, depolanmasını ve bu bilgilerin paylaşılması için bilişim araçları ve teknolojilerinin kullanılmasını konu edinen bir daldır.

Gen mühendisliği ve biyoteknoloji alanındaki çalışmaların gelecekte daha birçok fayda sağlaması beklenmektedir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir