Gen Ve Çevre

Canlılar çevresel faktörlere maruz kaldıklarında fenotiplerinde değişiklikler meydana gelebilir. Bu tür değişikliklere modifikasyon adı verilir ve kalıtsal değildir. Modifikasyonlar, sadece o canlı ile sınırlıdır ve genlerinin yapısında bir değişiklik meydana gelmez. Örneğin, çuha çiçeği belirli bir sıcaklık aralığında farklı renklere sahip olabilir. Aynı şekilde, Himalaya tavşanlarının kürk rengi düşük sıcaklıklı bölgelerde siyah olur. Bu tür modifikasyonlar, genlerin belirli noktalarda aktifleşmesi ile gerçekleşir.

Arılar da modifikasyon örneği olarak verilebilir. İşçi arılar polenle beslenirken, kraliçe arılar arı sütü ile beslenirler. Bu farklı beslenme şekilleri, arıların farklı fenotiplere sahip olmasına neden olur.

Bitkilerde de çevresel faktörler fenotiplerde değişikliklere yol açabilir. Örneğin, klorofil sentezi ışığa bağımlıdır ve karanlıkta tutulan bir bitki klorofil sentezleyemez ve albino olur.

Su krizantemleri ve ortancalar da modifikasyon örneklerine sahiptir. Su altı yaprakları dar yüzeyli olan su krizantemleri, üst yaprakları geniş yüzeyli olabilir. Ortancalar ise ortam pH’sına bağlı olarak farklı renklerde çiçek açabilirler.

Modifikasyonlar, canlıların çevreleriyle etkileşimlerinin bir sonucudur. Bu değişiklikler, canlıların hayatta kalma ve üreme şansını artırabilir veya azaltabilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir