Genetik Kodun Çözümlenmesi

Genetik Kodun Çözümlenmesi

Genetik kodun çözümlenmesi, biyolojik bilimlerde önemli bir konudur. İlk deneyler 1960’lı yılların başında Marshall W. NIRENBERG ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu deneylerde, genetik kodu çözmek için yapay bir mRNA sentezlenmiştir.

NIRENBERG, sadece urasil içeren ribonükleotidlerden oluşan bir poli-U (UUUUUU…) dizisi kullanarak bir yapay mRNA sentezlemiştir. Bu mesajcı RNA, protein sentezi için gerekli diğer elemanların bulunduğu bir tüpe (E. coli özütü) konulmuştur. Sentezlenen proteinin sadece fenil alanin aminoasidinden oluştuğu görülmüştür. Yani UUU kodonu, fenil alanin aminoasidini şifrelemektedir. AAA kodonu lisin aminoasidini, CCC kodonu prolin aminoasidini, GGG kodonu ise glisin aminoasidini şifrelemektedir.

İlerleyen zamanlarda ise ikili ve üçlü bazların tekrarından oluşan yapay mRNA’lar kullanılarak genetik kod tamamen çözülmüştür. Örneğin, A ve C’nin ACA ve CAC şifrelerini oluşturması gibi.

Bu çalışmalar, genetik kodun çözümlenmesinde önemli bir adım olmuştur ve günümüzde bu bilgi, genetik araştırmaların temel yapı taşlarından biridir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir