Hayvansal Dokular

Her canlı organizma, atomlardan başlayarak karmaşık bir organizasyon düzenine sahiptir. Atomların bir araya gelerek molekülleri, moleküllerin de hücrelerin organellerini ve diğer kısımlarını oluşturduğunu görüyoruz. Organellerin uyumlu bir şekilde birleşmesiyle tek hücreli canlılar oluşur. Çok hücreli canlılar ise, yapı ve görev açısından benzer hücrelerin bir araya gelerek dokuları, dokuların uyumlu birlikteliğiyle organları, organların birlikteliğiyle sistemleri ve tüm sistemlerin birlikteliğiyle de organizmaları oluşturur. Kalıtsal olarak aynı olan hücreler, embriyonik gelişim sırasında bazı gen bölgelerinin bazı hücrelerde kullanılıp diğerlerinde kullanılmaması nedeniyle farklılaşır. Bu farklılaşmanın sonucunda, farklı hücre tipleri kendi görevleri ile ilgili gen bölgeleri üzerinden bilgi alarak kendisine gereken enzimleri üretir ve metabolik faaliyetlerini gerçekleştirir. Dokuların uyumlu birlikteliğiyle organlar, organların uyumlu birlikteliğiyle sistemler ve tüm sistemlerin uyumlu birlikteliğiyle organizmalar oluşur. Bu süreçlerin işleyişini anlamamızı sağlayan biyoloji alt dalı fizyoloji, vücut yapılarının işlevlerini ve çalışma prensiplerini açıklamaktadır.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir