Heterotrof Ve Yaradılış Görüşleri

1936 yılında Oparin ve Haldane tarafından ortaya atılan hipoteze göre canlılar, cansız maddelerin uzun süren kimyasal reaksiyon zinciri sonucu oluşmuştur. Bu süreçte oluşan ilk canlı heterotrof bir beslenme tarzına sahipti. Hipoteze göre ilkel atmosfer koşullarında serbest halde oksijen bulunmuyordu. Serbest oksijenin olmaması, Güneş’ten gelen ultraviyole ışınların yeryüzüne ulaşmasına izin veriyordu ve oluşan yüksek enerjili ışınlar, kimyasal reaksiyonları gerçekleştirmek için gereken enerjiyi sağlıyordu.

İlk canlı organizma, ilkel atmosferde bulunan maddelerin yüksek enerjili mor ötesi ışınlar, şimşek ve yıldırımların etkisiyle organik maddelere dönüşmesiyle oluştu. Bu organik moleküllerin bir araya gelmesi sonucu oluşan ilk canlı, zaman içinde biyolojik evrimle kendini geliştirdi.

Yaratılış görüşüne göre, canlı türleri ilahi bir güç tarafından birbirlerinden bağımsız olarak yaratılmıştır ve zaman içinde değişmemiştir. Evrendeki bütün canlı ve cansız varlıklar Tanrı tarafından yaratılmıştır ve bir amaca göre yaratılmıştır.

Hipotez ve görüş arasındaki fark, evrenin tesadüfen mi yoksa belirli bir düzen çerçevesinde mi oluştuğudur. Bu makaledeki önemli kısımlar etiketi ile belirtilmiştir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir