Hücre

Biyoloji bilimi için hücreler, atomların kimya bilimi için olduğu gibi temel birimlerdir. Bütün organizmalar hücrelerden yapılmıştır ve her organizmanın işlevsel birimi tek bir hücredir. Hücre keşfi, 1665 yılında Robert Hooke tarafından yapılmış ve daha sonra Anton van Leeuwenhoek su içerisindeki tek hücreli hareketli organizmaları gözlemlemiştir. 1839 yılında Schleiden ve Schwann hücre teorisini oluşturmuş ve bu teori Rudolph Virchow tarafından desteklenmiştir. Hücreler yapısına göre prokaryot ve ökaryot olarak ikiye ayrılırlar. Prokaryot hücrelerde çekirdek ve zarla çevrili organeller yoktur ve bu hücreler bakteri ve arkelerde bulunur. Ökaryot hücreler ise zarla çevrili çekirdek ve organellere sahip olup, protistler, mantarlar, bitki ve hayvanlar bu tür hücrelere sahiptirler.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir