İkiye Bölünme, Tomurcuklanma

İkiye Bölünme ve Tomurcuklanma Nedir?

İkiye bölünme temeli, mitoz bölünmeye dayanan en basit üreme şeklidir. Bu bölünme için hücrenin belli bir büyüklüğe ulaşması gerekmektedir. Canlı türüne bağlı olarak bölünme farklı noktalardan başlayabilir. Paramecium’da enine, Euglena’da boyuna gerçekleşirken, Amip herhangi bir eksen boyunca bölünebilir.

Bakterilerde ise bölünme süresi, Escherichia coli bakterisi gibi türlere göre değişebilir. Bu tür bakteriler, uygun ortamı bulduklarında ortalama olarak 20 dakikada bir bölünürler. Bunun için öncelikle haploid ve dairesel yapıda olan bakteri DNA’sı eşlenir ve daha sonra bölünme gerçekleştirilerek bakteri sayısı artırılır.

Tomurcuklanma, bira mayası, hidra ve mercan gibi omurgasız hayvan türlerinde görülür. Bu üreme şeklinde, ana canlının vücudunda gelişen küçük bir çıkıntı, yeni bir canlıyı oluşturur. Oluşan yeni canlı ata canlıdan ayrılıp serbest şekilde yaşayabileceği gibi ata canlı üzerinde kalarak koloni de oluşturabilir.

Sölenterlerde, polip ve medüz olmak üzere iki yaşam formu mevcuttur. Bazı türlerin hayat döngülerinde polip ve medüz formları birbirini takip ederken, bazı türlerin hayat döngülerinde sadece bir form görülür. Hidra polip formunda olup tomurcuklanarak çoğalabilirken deniz anası gibi türler, medüz formunda olup tomurcuklanma ile üremezler.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir