İnsanda Dolaşım Sistemi

Dolaşım sistemi, insan vücudunda kalp, atar, toplar ve kılcal damarlardan oluşur. Kalp, perikard, miyokard ve endokard olmak üzere üç tabakadan oluşur. Perikard, kalbi dıştan çevreleyen bağ dokusundan yapılmış iki tabakalı bir zardır ve kalbin kasılıp gevşemesi esnasında sürtünmeyi azaltır. Miyokard, kalbin kas tabakasıdır ve kalbin içinde kanı pompalar. Endokard ise tek katlı yassı epitelden oluşur ve sürekli kesintisiz olarak devam eden bir pürüzsüz yüzey oluşturur.

Kalpte kan akışının rahat olmasını sağlayan kapakçıklar mevcuttur. Atriyoventriküler (AV) kapakçıklar, kulakçıklarla karıncıklar arasında bulunur. Yarımay kapakçıkları (Semilunar kapakçıklar) ise karıncıklardan çıkan atardamarların giriş kısmında bulunur ve kanın kalpten atardamarlara geçişine müsaade eder.

Kalbin bir pompalama, bir kanla dolma döngüsüne kardiyak döngü denir. Dinlenme halinde nabzı 75 olan bir insanın kardiyak döngüsü yaklaşık 0,85 saniye sürer. Burada dikkat edilirse sürenin 7/8 inde kulakçıklar gevşeme halinde olmakta ve toplardamarlarla gelen kan ile dolmaktadır.

Kapakçıkların bir veya daha fazlasında oluşabilecek bir bozukluk sonucunda kan ters yönde fışkırabilir. Bu anormallik, doğuştan olabileceği gibi ateşli hastalıklar neticesinde de gelişebilir. Kanın damar duvarına yaptığı basınç tansiyon olarak adlandırılır. Sağlıklı bir insanda bu değerler sırasıyla 120 mm Hg ve 80 mm Hg’dir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir