İnsanda Sindirim Sistemi

Sindirim sistemi, yenilen besin maddelerini hücrelerin kullanabileceği moleküllere dönüştürerek, sindirim kanalı ve yardımcı bezlerle birlikte çalışır. Sindirim kanalı, ağız, yutak (farinks), yemek borusu (özofagus), mide (gaster), incebağırsak (12 parmak bağırsağı, boş bağırsak ve kıvrım bağırsak olarak üç kısımdan oluşur) ve kalın bağırsaktan (körbağırsak, kolonlar, rektum ve anüs) ibarettir.

Sindirim kanalı duvarını oluşturan üç tabaka vardır. İçten dışa doğru mukoza, kas tabakası ve bağ doku şeklindedir. Mukoza, emilimin gerçekleştiği epitel doku ve bağ dokusunu içerir. Kas tabakası, peristaltik hareketleri sağlamak için düz kaslardan oluşur. Bağ doku, sindirim kanalının en dış kısmını oluşturur.

Sindirim sisteminde yer alan yardımcı bezler ise tükürük bezleri (kulak altı, çene altı ve dil altı olmak üzere 3 çift), pankreas, karaciğer ve safra kesesidir. Tükürük bezleri, pankreas ve karaciğer sindirim sıvılarını salgılar ve safra kesesi de safra sıvısını biriktirir.

Düz kaslar, ritmik kasılmalar yaparak besinlerin ileri doğru hareketini sağlar. Bu hareketlere peristaltik hareketler denir. Sindirim sistemi lenf düğümleri içerir ve sindirim kanalının üst kısımları ile anüs sfinkteri (büzgeç) iskelet kaslarından oluşur.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir