İnsanda Sinir Hücresi

Sinir sistemi, çeşitli ve karmaşık faaliyetlerin kontrolünü sağlayan yapıdır. Bu sistemin temel yapı ve görev birimi nöron adı verilen sinir hücreleridir. Nöronlar, uyartıları alma, iletme ve cevap verme yeteneğinde olan ileri derecede farklılaşmış hücrelerdir. Nöronlar bölünme yetenekleri yoktur. Nöronlarda; çekirdek, ribozom, mitokondri ve Golgi aygıtı bulunurken, sentrozom yoktur. Sitoplazmada nörofibril adı verilen ince telcikler mevcuttur ve hücre gövdesinden çıkan kısa uzantılara dendrit denir. Dendritler, başka nöronlardan veya reseptörlerden gelen sinyalleri alıp hücre gövdesine iletmekten sorumludurlar. Bir sinir hücresi 10 bin kadar hücre ile bağlantı kurabilir. Uyartıları hücre gövdesinden alarak hedef hücreye ulaştıran uzantı ise akson ya da sinir lifi adını alır. Bir sinir hücresi asla birden fazla akson içeremez ve aksonun hücre gövdesine bağlandığı bölge akson tepeciği adını alır. Aksonların özelleşmiş uç bölgelerine sinaptik uçlar denir ve bu yapılar salgıladıkları nörotransmitter maddeler ile sinyalin nörondan diğer hücrelere iletilmesini sağlarlar.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir