İnterfaz

Hücre döngüsü, hücre bölünmesinin başlangıcından sonraki bölünme başlangıcına kadar olan süreyi ifade eder. Bu süre, interfaz ve mitotik faz olarak adlandırılan iki ana evreden oluşur. İnterfaz evresi, hücre elemanlarının sentezlendiği ve büyümenin gerçekleştiği evredir. G1 evresinde, sitoplazmik organellerin sayısı iki katına çıkarılır ve hücre büyüme ve hacim artışı meydana gelir. S evresinde, DNA’nın kendini eşlediği evre gerçekleşir ve genetik materyal iki katına çıkarılır. G2 evresinde ise protein sentezi hızlandırılır ve bölünme için gerekli elemanlar oluşturulur. Hücre döngüsünün yaklaşık %90’ı interfaz evresinde gerçekleşirken, mitotik fazda çekirdek ve sitoplazma bölünmesi gerçekleşir.

PDF dosyasını inceleyebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir