Kas Kasılma Mekanizması

Kasların Çalışma Mekanizması ve Enerji Kaynakları

Kasların kasılma mekanizması, Huxley’in kayan iplikler hipotezi ile açıklanır. Çizgili kasların kasılması, aktin ve miyozin proteinlerinin birbirleri üzerinde kaymaları ile gerçekleşir. Kas kasılması için gereken enerji, ATP molekülünden sağlanır. Kasılmanın başlangıcında kas lifi içindeki ATP, kasılma için yeterli enerjiyi sağlar. Ancak daha sonrasında enerji ihtiyacı, kreatin fosfat molekülündeki fosfatın ADP’ye aktarılmasıyla sentezlenen ATP moleküllerinin yıkımıyla karşılanır.

Kasılmanın başlaması için gereken en küçük uyartı şiddetine eşik şiddeti denir. Kas, eşik şiddetinin altındaki uyartılara tepki göstermez. Eşik şiddetinin üzerindeki uyartılara ise hep aynı şiddette tepki gösterir. Bir kas lifi bu prensibe uyarken, çok sayıda kas lifinden oluşmuş bir kas demeti bu prensibe uymaz.

Kasların kasılması için olduğu gibi gevşemeleri için de enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Kasın gevşemesi için Ca+2 iyonlarının tekrar sarkoplazmik retikuluma döndürülmesi gerekir. Bu işlemde enerji gerektirdiğinden kas gevşemesi de tıpkı kasılması gibi enerji tüketimine sebep olur.

Kasların çalışması için gereken enerji, ATP, kreatin fosfat, glikoz, glikojen ve oksijen kullanılırken, ADP, kreatin, karbondioksit, laktik asit ve ısı oluşur. Egzersizin ilk on dakikasında kaslarda depolanmış haldeki glikojenin yıkımıyla elde edilen glikozdan on dakikadan sonraki zaman diliminde ise kandan gelen glikozun oksijenli solunumda kullanılarak açığa çıkan enerjiden faydalanılır.

Kaslar ve İskelet Sistemi

İskelet kasları kemiklere lifli bağ dokudan oluşan kas kirişleri (tendon) ile bağlanmıştır. İskelet kaslarının bir tarafı kemiğe bağlanırken diğer tarafı hareketli bir ekleme ya da deriye bağlanır. Kemiğe bağlandığı yere başlangıç noktası, ekleme bağlandığı yere de sonlanış noktası denir.

İskelet kasları çoğunlukla çiftler hâlinde çalışır. Çift kaslardan biri kasılırken diğeri gevşer. Birbirine zıt çalışan bu kaslara antagonist kas denir. Kol ve bacaklardaki kaslar antagonist kaslardır.

Aynı anda kasılıp aynı anda gevşeyen kaslara ise sinerjist kaslar denir. Karın ve sırt kasları bu gruba girer.

Kaslar, insan vücudunda hareket etmek, duruşu sağlamak ve vücudun iç organlarını korumak için önemlidir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir