Kemosentez

Ototrof Beslenme Tarzı Nedir?

Ototrof beslenme tarzına sahip organizmalar inorganik maddeleri organik besin sentezinde kullanırken, ihtiyaç duydukları enerjinin kaynağına göre farklılıklar gösterirler. Fotosentetik organizmalar, enerjiyi ışıktan sağlarken, kemosentetik ototroflar başka inorganik maddeleri oksitleyerek açığa çıkan enerjiyi kullanarak besin sentezini gerçekleştirirler.

Kemosentez Nedir?

Kemosentezde, bazı inorganik maddeler oksitlenebilir. Oksidasyon sonucu açığa çıkan enerji, CO2 ve H2O’nun kullanılarak besin sentezinde gereken enerjiyi sağlar.

Kemoototrof Beslenme Kimlerde Görülür?

Kemoototrof beslenme tarzı prokaryotlar için tipiktir. Bazı bakteriler ve arkeler kemosentezle besin üretebilme yeteneğine sahiptir.

Nitrit ve Nitrat Bakterilerinin Önemi Nedir?

Nitrit ve nitrat bakterileri, atmosferde yüksek oranda bulunan azot gazını bitkilerin kullanabileceği nitrat (NO3-) ya da amonyum (NH4+) iyonları şeklinde bağlarlar. Atmosferik azot bitkiler tarafından kullanılabilmesi için çeşitli yollarla toprağa bağlanması gerekmektedir. Atmosfer azotunun bağlanması siyanobakteriler başta olmak üzere bazı bakteriler ve arkeler tarafından gerçekleştirilir.

Amonyak dönüşüm Süreci Nasıldır?

Ölmüş bitki ve hayvanların bünyesinde bulunan azotlu bileşikler, saprofit (ayrıştırıcı) organizmalar tarafından hücresel solunumla öncelikle amonyağa (NH3) dönüştürülür. Ancak amonyağın yapısındaki azot, bitkiler tarafından kullanılarak besin zincirine doğrudan dâhil edilemez. Amonyak nitrita ve nitrat tuzlarına dönüştürülerek bitkiler tarafından kullanılabilir hale getirilir. Nitrosomonas ve Nitrobacter adı verilen bakteri cinsleri bu dönüşümleri gerçekleştirir.

Kemosentetik Bakterilerin Özellikleri Nelerdir?

Kemosentetik bakterilerin hidrojen sülfürü kullanma amacı, fotosentetik bakterilerin bu molekülü kullanma amaçlarından farklıdır. Kemosentetikler hidrojen sülfürünü oksitleyerek enerji açığa çıkarırken, fotosentetikler ilgili molekülü hidrojen ve elektron kaynağı olarak kullanır. Arkelerin bir kısmı da kemosentez yapar ve yüksek tuzluluk, düşük oksijen konsantrasyonu, yüksek sıcaklık, yüksek ya da düşük pH gibi zor koşullarda yaşarlar.

Kemosentez’in Endüstrideki Yeri Nedir?

Bu canlıların zor koşullara dayanıklı birçok enzimi bulunur. Bu enzimler endüstride pek çok tepkimenin gerçekleştirilmesinde, atık metallerin zehirli özelliklerinin azaltılmasında, kalitesi düşük metal cevherlerinin biyolojik yollarla kullanılabilir hale getirilmesinde ve atık suyun yeniden temizlenmesinde kullanılır.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir