Kök Sistemi

Bitkilerin toprağa sıkıca bağlanıp, su ve mineral alarak beslenmesini sağlayan kök, genellikle toprak altında oluşur. Ancak bazı bitki türlerinde kökler toprak üstünde de oluşabilir. Köklerin gelişmesi, tohumun çimlenme sürecinde başlar ve ana kök olarak adlandırılan ilk kökün yerini kökçükler alır. Kök sistemleri, bitki türlerine göre farklılık gösterir ancak temel görevleri aynıdır. Bu görevler arasında bitkinin toprağa bağlanması, su ve mineral alınmasının sağlanması, alınan besinlerin gövde ve yapraklara taşınması, hormon üretimi ve besin depolama yer alır.

Tohumlu bitkilerde kazık ve saçak kök olmak üzere iki farklı kök sistemi bulunur. Kazık kök sistemi dikey yönde tek bir ana kök ile ana kökten çıkan dallanmış az gelişmiş yan köklerden oluşur. Tek çenekli bitkilerde ise ana kök kısa süre yaşar ve saçak kökler olarak adlandırılan çok sayıda uzun ve ince yan köklerden oluşan kök sistemi gelişir. Saçak kökler erozyonun önlenmesinde önemli rol oynar.

Kök ucu bölgesinde dört farklı bölge mevcuttur. Bunlar kaliptra, hücre bölünme bölgesi, uzama bölgesi ve olgunlaşma bölgesidir. Kaliptra, kök ucunu örten konik yapıdır ve kökün toprak içinde ilerlemesini sağlar. Hücre bölünme bölgesi, meristem hücrelerinden oluşur ve kökün örtü, temel ve iletim dokularına farklılaşmasını sağlar. Uzama bölgesinde, hücreler dikey yönde hızla büyür ve kökün uzamasını gerçekleştirir. Olgunlaşma bölgesinde ise emici tüyler bulunur ve kökün primer yapısı oluşur.

Bitkilerin hayatta kalması ve büyümesi için kök sistemi oldukça önemlidir ve bitki çeşidine göre değişkenlik gösterir. Ancak köklerin temel görevleri aynı olduğundan, sağlıklı bir bitki gelişimi için düzenli bakım ve beslenme gereklidir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir