Kromozom Teorisi

Canlılarda Genetik ve Kromozomlar:
Canlıların genetik karakterleri belirleyen genler, kromozomlar üzerinde yer almaktadır. Kromozom ve gen sayısı birbirinden farklıdır ve diploid hücrelerde çiftler halinde bulunurlar. Mayoz bölünme sırasında homolog kromozomlar ayrılmaktadır ve döllenme olayı kromozomların tekrar çiftli hale dönmesini sağlamaktadır. Bu hipotez daha sonraki çalışmalarla desteklenerek gen-kromozom teorisi adını almıştır. Canlılar, türlerine özgü sayıda kromozom bulundurmaktadırlar.

Kromozom Türleri:
Canlılarda eşeyi belirleyen kromozomlara eşey kromozomu ya da gonozom, otozomlara ise vücut kromozomu adı verilmektedir. Erkek bireyin kromozom formülü 44 + XY iken, dişi bireyin kromozom formülü 44 + XX şeklindedir.

Otozomlar:
Otozom çiftleri birbirleriyle tam homolog olduklarından, otozomlarda taşınan her özellik iki genle belirlenir. Bu özelliklerin erkek ve dişi bireylerde görülme şansı eşittir.

Karyotip:
Canlının sahip olduğu kromozomlar homolog çiftleri halinde düzenlendikten sonra karyotip şeklinde ifade edilebilirler. İnsanda toplam 46 kromozomun 22 çifti yani 44 tanesi otozom, 1 çifti yani 2 tanesi de gonozomdur.

Canlılar dünyasında genler ve kromozomlar oldukça önemli bir yere sahiptir ve genetik karakterlerin keşfi ile birçok hastalık incelenebilir hale gelmiştir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir