Mayoz I

Mayoz bölünme, özellikle eşeyli üremede önemli bir rol oynayan bir süreçtir. Bu sürecin birinci evresi olan profaz I, kromozomların kalınlaşarak dönüşmesi ve homolog çiftlerinin yan yana gelerek sinapsis yapmasıyla karakterizedir. Sinapsis sırasında, homolog kromozomlar arasında krossing-over adı verilen bir parça değişimi meydana gelir. Bu, rekombinant kromozomların oluşmasına ve dolayısıyla tür içi kalıtsal çeşitliliğin artmasına yol açar. Metafaz I evresinde, homolog kromozom çiftleri tetratlar halinde ekvatoral düzleme yerleştirilir ve anafaz I evresinde ayrılır. Bu, mayoz bölünme sonucu oluşan gametlerin çeşitliliğinin anahtar bir bileşenidir.

Mayoz I sonucunda, kromozom sayısı haploid sayıya düşer ve çekirdek zarı tekrar oluşarak sitoplazma boğumlama gerçekleşir. Mayoz II evresinde, kromatidler ayrılır ve dört haploid hücre oluşur. Bu süreç boyunca, DNA eşlenmesi görülmez ve sadece sentrozom eşlenmesi meydana gelir.

Mayoz bölünme, tür içi kalıtsal çeşitliliğin artmasına yol açan önemli bir süreçtir. Profaz I evresinde meydana gelen krossing-over, homolog kromozomlar arasında parça değişimine neden olarak, rekombinant kromozomların oluşmasını sağlar. Metafaz I evresinde homolog kromozom çiftleri ekvatoral düzlemde dizilerek, anafaz I evresinde ayrılır. Mayoz I sonucunda kromozom sayısı haploid sayıya düşer ve sitoplazma boğumlama gerçekleşir. Mayoz II evresinde, kromatidler ayrılır ve haploid hücreler oluşur.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir