Mayoz Ii

Mayoz II: Haploid Hücrelerin Oluşumu

Mayoz I sonrasında oluşan iki hücre, mayoz II bölünmesine girer ve sonuçta dört haploid hücre oluşur. Mayoz II, mitoz bölünmeye benzer ancak kardeş kromatidler ayrılır:

Profaz II

Çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur. İğ iplikleri yeniden oluşarak kardeş kromatidlerin sentromerlerine bağlanır.

Metafaz II

Kromozomlar hücrenin ekvatoral düzlemine sıralanır. Bu sıralama mitoz bölünmedeki gibi gerçekleşir.

Anafaz II

Kardeş kromatidler birbirinden ayrılarak hücrenin karşılıklı kutuplarına doğru hareket ederler. Bu aşamadan sonra kromozom olarak adlandırılırlar.

Telofaz II ve Sitokinez

Kutuplara çekilen kromozomlar etrafında tekrar çekirdek zarı ve çekirdekçik oluşur. Sitokinezin tamamlanmasıyla haploid kromozom sayısına sahip 4 hücre oluşur.

Mayoz II, üreme hücreleri olan gametlerin oluşumunda önemli bir rol oynar. Bu süreçte, genetik çeşitlilik artar ve farklı kombinasyonlardaki genlerin birleşmesi mümkün olur.

Özetle, mayoz II bölünmesi ile haploid hücreler oluşur ve genetik çeşitlilik artar.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir