Meristem Doku

Meristem dokuları, bitkilerin büyüme bölgelerinde bulunan ve sürekli olarak bölünen, embriyonik kökenli ve farklılaşmamış hücrelerden oluşan dokulardır. Bu hücreler, bitkinin boyuna ve enine büyümesini sağlar. Meristem dokusu hücreleri mitoz bölünme ile çoğalır ve farklılaşarak bitkinin büyüyen doku ve organlarını oluşturur.

Meristem dokuları, bitkide bulunduğu yere ve kökenden kaynaklandığına bağlı olarak apikal (uç) ve lateral (yanal) olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrıca, kökenlerine göre primer (birincil) ve sekonder (ikincil) meristemler olarak sınıflandırılırlar.

Primer meristemler embriyonik kökenli olup, bölünme yeteneğini kaybetmeyen hücrelerdir. Bu tip hücreler, kök ve gövdenin uç kısmında bulunur ve uzunlamasına bölünürler. Büyüme noktalarında gözlenen 3 temel kısımdan oluşmuş büyüme noktaları oluşur.

Sekonder meristemler ise bölünme yeteneğini kaybetmiş parankima hücrelerinin hormonların etkisiyle tekrar bölünme yeteneği kazanması sonucu oluşur. Bu hücreler, bitkinin kök ve gövdesinde enine kalınlaşmayı sağlar. Sekonder meristem, vasküler kambiyum ve mantar kambiyumu olarak iki farklı hücre grubundan oluşur.

Bitkilerin büyümesi için önemli olan meristem dokuları, bitkilerin sağlıklı büyümesi için gereklidir. Bu nedenle, bitki yetiştiriciliğinde bu dokuların önemi büyüktür.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir