Mitotik Evre

Mitotik Evre (M): Hücre bölünmesi, mitoz ve sitoplazma bölünmesi olarak bilinen çekirdek bölünmesi ya da karyokinez ile başlar. Bu evreler, birçok metabolik faaliyetin geçici olarak durdurulduğu, kesin sınırlarla ayrılamayan 4 aşamadan oluşur. İlk evre olarak Profaz’da, kromatin iplikleri kalınlaşarak kromozomlar halini alır ve sentrioller hücrenin karşı kutuplarına doğru hareket eder. Metafaz’da, kromozomlar ekvatoral düzlemde hizalanır. Anafaz’da, kromozomlar sentromer bölgesinden ayrılarak kardeş kromatidler birbirinden ayrılır. Son olarak, Telofaz’da, hücrenin kutuplarına ulaşan kromozomlar çekirdek zarı ile kaplanarak sitokineze doğru ilerler.

Hücre bölünmesinin önemli evreleri arasında yer alan mitotik evre, karyokinez ve sitokinez gibi süreçleri kapsar. Profaz evresinde, kromatin iplikleri kalınlaşarak kromozomlar oluşur. Sentrioller karşı kutuplara hareket ederken, metafazda kromozomlar ekvatoral düzlemde düzenlenir. Anafazda, kromozomlar kardeş kromatidlere ayrılır ve Telofazda hücrenin kutuplarına ulaşarak sitokineze doğru ilerler. Hücre bölünmesinin tamamlanmasıyla hücreler kopyalarını alarak büyümeye devam ederler.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir