Öğrenilmiş Davranışlar

Öğrenme, canlıların çevrelerindeki değişikliklere karşı adapte olmalarına yardımcı olan bir süreçtir. Bu süreçte, deneyimler davranışları değiştirir ve beyinde saklanır. Doğuştan gelen davranışlar genler tarafından kontrol edilirken, öğrenilmiş davranışlar beynin deneyimlerini işleme ve hatırlama kabiliyetine bağlıdır. Alışma, şartlanma, izlenim yoluyla öğrenme ve kavrama, öğrenmenin çeşitli şekilleridir.

Alışma, hayvanların tekrarlanan uyarılara karşı gösterdikleri tepkinin zamanla azalması veya ortadan kalkmasıdır. Bu süreçte, hayvanlar zararsız uyarılara karşı tepki göstermezler. Şartlanma ise, bir uyaranın başka bir uyaranla ilişkilendirilmesiyle gerçekleşir. Klasik şartlandırmada, uyaranlar eşleştirilir ve basit bir refleks oluşur. İşlevsel şartlanmada ise, ödül veya ceza ile bir davranışın yapılması veya yapılmaması öğretilir.

İzlenim yoluyla öğrenme, yavruların annelerini izleyerek öğrendikleri basit bir öğrenme şeklidir. Bu yöntem, yeni doğmuş yavrularda sıkça görülür. Kavrama yoluyla öğrenme ise, önceki deneyimlerden yararlanarak sorunları çözme yeteneği ile ilgilidir. Bu yeteneğe sahip hayvanlar, öğrenme yoluyla uygun bir yolu seçerek sorunları çözerler.

Hayvanların öğrenme kapasiteleri, sinir sistemlerinin gelişmişliğine bağlıdır. Gelişmiş sinir sistemlerine sahip hayvanlar, diğerlerine göre daha hızlı öğrenirler. Öğrenme süreci, hayvanların doğal çevreleriyle etkileşim kurmalarını sağlar ve onların hayatta kalması için önemli bir faktördür.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir