Omurgalılarda Sinir Sistemi

Omurgalılarda Sinir Sistemi

Omurgalı canlılarda sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi (somatik ve otonom) olmak üzere iki kısımdan oluşur. Merkezi sinir sistemi, beyin ve omurilikten, çevresel sinir sistemi ise beyin ve omurilikten çıkan sinirlerden ve otonom sinir sistemi sempatik ve parasempatik sinirlerden meydana gelir.

Balıklardan memelilere kadar tüm omurgalı gruplarında beynin temel yapısı benzerdir. Beyinde ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere üç şişkinlik bulunur. Beyin yarım küreleri ilkel omurgalılarda belirgin olarak ayrılmamıştır, ancak memelilere doğru gidildikçe yarım küreler büyür ve kıvrımları artar. Beyinciğin büyüklüğü, kas faaliyeti ile doğru orantılıdır.

Omurgalı hayvanlarda sinir kordonu vücudun sırt tarafında bulunur ve iç ve dış ortamdan gelen uyarıları alır. Bu uyarılar, duyu organlarında bulunan reseptör hücreler tarafından algılanır ve sinirsel olarak merkezi sinir sistemine taşınır. Merkezi sinir sistemi organlarında yorumlanan uyarılar, kas ve salgı bezi gibi organlara iletilerek tepkiler gösterilir.

Bu nedenle omurgalıların sinir sistemi, vücut fonksiyonlarının uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan büyük bir role sahiptir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir