Omurgasız Hayvanlar

Hayvanlar alemindeki canlılar, Süngerler, Sölenterler, Solucanlar, Yumuşakçalar, Eklembacaklılar, Derisi Dikenliler ve İlkel Kordalılar şeklinde sınıflandırılır. Süngerlerin asimetrik bir vücut yapıları vardır ve sinir ya da kas özelleşmiş hücre grupları yoktur. Sölenterlerde ise radyal simetri görülür ve ağsı sinir sistemlerine sahiptirler. Solucanlar, yassı, yuvarlak ve halkalı olmak üzere üç ana gruba ayrılır. Yumuşakçalar, kabuklu ve kabuksuz olmak üzere ikiye ayrılır ve solungaç solunumu yaparlar. Eklembacaklılar, araknidler ve böcekler gibi farklı türlere ayrılır ve kapalı dolaşım sistemleri vardır. Derisi dikenlilerde kalker plaklardan oluşan bir iç iskelet vardır. İlkel kordalılar ise notokord, sinir kordonu ve solungaç yarıklarına sahiptirler. Hayvanlar aleminde her bir canlının yeri ve işlevi farklıdır.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir