Örtü Epiteli

Örtü epiteli hücreleri, şekillerine ve katman sayılarına göre sınıflandırılabilir. Tek katlı yassı epiteller, madde alışverişi yapılan yerlerde bulunur. Örneğin alveoller, dolaşım sistemi ve Bowman kapsülünün bazı kısımları tek katlı yassı epitelle kaplıdır. Tek katlı kübik epiteller, koruma görevinin yanı sıra salgılama ve emilim fonksiyonları da yerine getirir. Bu tip hücreler böbrek tübüllerinde, tükürük bezlerinde, tiroid bezinde, retinanın bazı kısımlarında ve pankreas salgı kanallarında bulunabilir.

Tek katlı silindirik epiteller ise koruma, salgı salınımı ve besin emilimi gibi işlevleri yerine getirirler. Bu hücre tipleri sindirim kanalının kardiya bölgesinden anüse kadar olan kısmını kaplarlar. Ayrıca, sil taşıyan silindirik hücreler, uterus, fallopi tüpü ve akciğer bronşlarında bulunur ve yüzeydeki sıvı ve partiküllerin hareketini sağlarlar.

Yalancı çok katlı epiteller, normalde tek hücre sırasından olmasına rağmen, farklı seviyelerdeki hücre çekirdekleri sayesinde çok katlı bir görünüme sahiptirler. Bu tip hücreler, koruma, salgılama ve hücre hareketi işlevlerini yerine getirirler. Bazı salgı bezlerinin kanallarında, Paratroid bezinde, erkek üretrasında, östaki borusunda ve trake ile bronşlarda silli olarak bulunurlar.

Çok katlı yassı epiteller, koruma işlevi taşırlar ve derinin dış örtüsünde, ağız boşluğunda, vajina ve anal kanalın örtüsünde bulunurlar. Çok katlı kübik epiteller, nadir görülen bir hücre tipidir ve bazı ter ve tükürük bezlerinin boşaltım kanalları ile meme bezlerinin geniş kanallarını kaplarlar. Çok katlı silindirik epiteller ise koruma görevi yaparlar ve erkek üretrasının bazı kısımları, yutak ve gırtlak kapağı, göz kapağının iç kısmı gibi bölgelerde bulunurlar.

Değişici epiteller, çok katmanlı bir epiteldir ve görevine uygun şekil değiştirme özelliği gösteren hücrelerden oluşur. Bu tip hücreler, idrar kesesi ve idrar kanallarının iç örtüsünde yer alırlar.

Özetle, örtü epiteli hücreleri vücudumuzun farklı bölgelerinde koruma, salgılama, emilim ve hareket işlevleri gibi çeşitli görevleri yerine getirirler.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir