Otsu Gövde

Tek çenekli bitkilerde otsu gövde yapısı, gövdenin dış yüzeyini epidermis örterken, iletim demetleri gövdenin temel dokusu içinde düzensiz olarak yer alır. Bu sebeple korteks ile merkezi öz bölgesi arasında belirgin bir sınır bulunmamaktadır.

Öte yandan, çift çenekli bitkilerde otsu gövde yapısında epidermis, korteks, iletim demetleri ve öz bölgesi görülmektedir. Epidermis, gövdenin dış yüzeyini örterken, iletim dokuları ise iletim demetleri halinde ve halka şeklinde düzenlenmiştir. İç kısımda öz, dış kısımda ise korteks bölgesi bulunur. Öz bölgesi parankima hücrelerinden oluşurken, korteks bölgesi parankima, kollenkima ve sklerenkima hücrelerinden oluşur. İletim demetlerinin öze bakan kısmında ksilem elemanları, kortekse bakan kısmında ise floem elemanları yerleşmiştir. Kambiyum da ksilem ve floem elemanları arasında bulunur.

Sonuç olarak, çift çenekli bitkilerin gövdesinin primer yapısında epidermis, korteks, floem, kambiyum, ksilem ve öz olmak üzere farklı kısımlar vardır.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir