Heterotrof Ve Yaradılış Görüşleri

1936 yılında Oparin ve Haldane tarafından ortaya atılan hipoteze göre canlılar, cansız maddelerin uzun süren kimyasal reaksiyon zinciri sonucu oluşmuştur. Bu süreçte oluşan ilk canlı heterotrof bir beslenme tarzına sahipti. Hipoteze göre ilkel atmosfer koşullarında serbest halde oksijen bulunmuyordu. Serbest…

Evrim

Evrim, canlıların fiziki, fizyolojik ve biyokimyasal benzerlik ve farklılıklarını ortaya koyarak belirli genellemelere ulaşmayı hedefleyen bir çalışma alanıdır. Bu alanda, canlıların bugünkü ve geçmişteki yapıları karşılaştırmalı olarak incelenerek evrim süreci anlaşılmaya çalışılır. Evrim, anorganik, organik ve sosyolojik olmak üzere üç…

Lamarck’ın Evrim Görüşü

Lamarck, evrim teorisinin ilk savunucularından biridir ve teorisini 1809 yılında yayımladığı “Zoolojinin Felsefesi” adlı eserinde açıklamıştır. Lamarck’a göre, kullanılan organlar zamanla gelişirken kullanılmayan organlar körelir. Örneğin, mağaralarda yaşayan hayvanların görme duyusu zamanla körelmiştir. Zürafalar da yaşama ortamlarının kuraklaşması nedeniyle yüksek…

Darwin’in Evrim Görüşü

Darwin, Beagle isimli gemi ile 1835 yılında gittiği Galapagos adalarında kaplumbağa, iguana ve ispinoz kuşları üzerinde gözlemler yapmıştır. Bu canlıların Güney Amerika kıtasında yayılış gösteren türlere benzerlik gösterdiğini, ancak bu benzerliğin uzaklığın artışıyla azaldığını gözlemleyen Darwin, evrim ile ilgili görüşlerini…

Bilimsel Bilginin Doğası Ve Biyoloji

Bilim, gerçekliğe dayanarak deneyler ve gözlemler sonucu yasalar çıkarmaya çalışan bir disiplindir. Bilim, felsefenin temelinde yer alır ve bilgi sevgisine dayanır. Bilimsel bilgi zaman içinde birikerek ve gelişerek ilerler. Bilimsel bilgi somut olana odaklanır ve nesneldir. Bilim, kişisel duygu ve…

Bilimsel Yöntem

Bilginin Tanımı ve Özellikleri Bir suje ile obje arasındaki ilişkiden doğan her tür ürüne bilgi denir. Bilginin doğduğu, bulunduğu veya keşfedildiği söylenebilir. Bilgi kaydedilir, kullanılır, değerlendirilir, geliştirilir, aktarılır ve arşive kaldırılır. İnsanın çok yönlü bir varlık olması nedeniyle farklı bilgi…

Canlıların Ortak Özellikleri

Tüm canlıların yaşamak için ihtiyaç duyduğu temel özellikler vardır. Bu özellikler arasında, hücresel yapı, beslenme, hücresel solunum, ATP sentezi, metabolizma, organizasyon, hareket, çevresel uyaranlara tepki, homeostazi, üreme, adaptasyon, boşaltım, büyüme ve gelişme, protein sentezi, nükleik asit bulundurma ve açık sistem…

İnorganik Bileşenler

Canlı Hücrenin Yapısı ve Bileşenleri Canlı hücreler, organik ve inorganik bileşenlerin belirli bir kompozisyonda bir araya gelmesiyle oluşan temel yapıdır. Bu bileşenler arasında inorganik bileşenler, canlı vücutta sentezlenemeyen, sindirime uğramadan hücre zarından geçebilen ve enerji elde etme amacıyla kullanılamayan kimyasal…

Su

SU: YAŞAMIN TEMEL ÖĞESİ Canlı vücudu, diş minesinden kemiklere, beyinden embriyoya kadar çoğunlukla su moleküllerinden oluşur. Su, bitkilerin fotosentezi ve atmosferdeki oksijenin sağlanmasında da hayati bir rol oynar. Su molekülleri arasındaki hidrojen bağları, suyun özelliklerindeki en önemli etkendir. Su molekülleri,…

Asitler Ve Bazlar

Çözündükleri zaman H+ iyonu veren bileşikler asit özelliklidir. Bu tür bileşikler, turnusol kâğıdını maviden kırmızıya döndürür ve ekşi bir tat bırakır. Organik asitlerin çoğunda C atomu bulunurken, inorganik asitler hidroklorik asit ve sülfirik asit gibi bileşiklerdir. Baz özellikleri taşıyan bileşikler…