Pankreas Hormonları

Pankreas, hem dış hem de iç salgı bezi olarak görev yapar. Pankreasın Langerhans Adacıkları, kandaki glikoz düzeyini ayarlayan hormonlar üretir. Alfa hücreleri glukagon, beta hücreleri ise insülin hormonu salgılar. İnsülin ve glukagon etkileri zıt hormonlardır. İnsülin, kandaki glikoz seviyesinin düzenlenmesinde önemlidir. Kandaki glikoz seviyesi arttığında, pankreas insülin hormonu salgılar. İnsülin, glikozun hücrelere geçişini sağlar ve glikozun karaciğer ve kaslarda depolanmasını sağlar. İnsülin hormonu yetersiz salgılandığında şeker hastalığı ortaya çıkar. Şeker hastalığı, insüline bağımlı ve insüline bağımlı olmayan olmak üzere iki farklı tipte meydana gelir. Tip II diabet, kalıtım ve aşırı şişmanlıktan kaynaklanır. Glukagon hormonu ise kandaki glikoz seviyesini yükselterek dengeyi sağlar.

Pankreas, dış ve iç salgı bezi olarak görev yapan bir organdır. Langerhans Adacıkları, glukagon ve insülin hormonları üretir. İnsülin ve glukagon hormonları, kandaki glikoz düzeyini ayarlar. İnsülin, glikozun hücrelere geçişini sağlar ve depolanmasını sağlar. Şeker hastalığı, insüline bağımlı ve insüline bağımlı olmayan olarak iki tipe ayrılır. Tip II diabet, kalıtım ve obeziteden kaynaklanır. Glukagon hormonu ise kandaki glikoz seviyesini yükselterek dengeyi sağlar.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir