Pankreas

Mide ile incebağırsak arasında bulunan, yaklaşık 12-15 cm uzunluğunda ve 80 g ağırlığında olan karma bez, hem hormon hem de sindirim enzimi salgılar. Bu bezin %98’i enzim üretirken, %2’si hormon sentezi yapar. Günlük olarak 1,5-2 lt salgı üreten karma bez, 12 parmak bağırsağına kimüs geldiğinde buradan üretilen sekretin ve kolesistokinin hormonlarının pankreatik sıvıya karışarak vater kabarcığına boşaltılmasını sağlar. Pankreas sıvısı mideden gelen asidik kimüsün tamponlanmasına yardımcı olur ve pH seviyesini 7,5-8,8 arasında dengeler.

Karma bezin salgısında, proteinlere etki eden tripsinojen, kimotripsinojen ve karboksipeptidaz, nişasta ve glikojene etki eden amilaz, yağlara etki eden lipaz ve DNA ve RNA’yı parçalayan nükleazlar (DNAaz, RNAaz) bulunur. Bu salgı, sindirim sisteminde önemli bir işleve sahiptir ve doğru çalışması, vücudun sağlıklı bir şekilde beslenmesine yardımcı olur.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir