Prokaryot Ve Ökaryot Hücreler

Prokaryot ve Ökaryot Hücrelerin Temel Özellikleri

Prokaryot ve ökaryot hücreler, hücre zarı, sitoplazma sıvısı ve kalıtım materyallerinin bulunması bakımından benzerdir. Ancak, bazı farklılıkları bulunmaktadır. Ökaryot hücrelerin DNA’sı, çekirdekte bulunurken, prokaryotlarda çekirdek zarı ve çekirdekçik bulunmaz. Prokaryotların genomları daha basittir ve DNA’ları ökaryotlara göre daha azdır. Prokaryotlarda halkasal yapıdaki DNA molekülü bulunurken, ökaryotlardaki DNA doğrusaldır. Prokaryotlarda, hücre DNA’sına ek olarak küçük halkasal yapılı extra DNA parçacıkları bulunur. Ayrıca, Prokaryot hücreler zarlı organellere sahip değildirler. Bununla birlikte, prokaryotlar yaşamın olduğu hemen her yerde bulunabilir ve metabolik faaliyetleri gerçekleştirebilirler. Hareket genellikle kamçı ile sağlanır. Hücre duvarı, hücreye şekil verir ve dış etkenlerden korur.

Prokaryot Hücrelerin Özellikleri

Prokaryot hücreler, hücre duvarının dışında kapsül adı verilen bir yapışkan tabakaya sahiptir. Bu kapsül, organizmanın yüzeyine yapışmasını sağlar ve hastalık yapma yeteneğini artırır. Hücre içindeki yaşamsal olaylar, özelleşmiş organeller yerine, hücrenin sitoplazmasına dağılmış enzimler tarafından yürütülmektedir. Prokaryotlar, hızlı üreme ve adaptasyon yeteneğine sahiptir ve bu yeteneklerinin nedeni, hücre yapılarının küçük olması ve yüzey alanlarının dış ortamdan madde alışverişinde zorlanmamalarıdır. Prokaryotlar, uygun koşullarda eşeysiz üreyebilirler ve yaşam için uygun olmayan koşullarda bile yaşayabilirler.

Ökaryot Hücrelerin Özellikleri

Ökaryot hücrelerin DNA’sı, çekirdekte bulunur ve zarlı organelleri vardır. Ökaryotlar, prokaryotlara göre daha büyük ve karmaşıktır. Bu hücrelerin yaşamsal olayları, özelleşmiş organellerde gerçekleştirilir. Ökaryotlar, uygun koşullarda hem eşeysiz hem de eşeyli üreyebilirler.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir