Protein Sentezi

Protein sentezi canlıların büyük çoğunluğunda gerçekleşen bir süreçtir ve temel olarak aminoasitlerin hücrenin DNA’sındaki bilgiye göre sıraya konmasıdır. Bu proteinler hücrenin yapısına katılabilir veya enzimler gibi hücredeki kimyasal reaksiyonları yönetebilir. Dışarıdan alınan proteinler önce parçalanarak aminoasitlere ayrıştırılır ve daha sonra genetik bilgiye göre sıralanarak protein halini alır. Bu süreçte temel sorun, DNA’nın 4 harfli alfabesiyle 20 çeşit aminoasidin nasıl sıraya konacağıdır. Ancak üçlü baz dizisine dayanan genetik şifreleme yöntemi ile 64 çeşit şifre üretilmiş ve 20 çeşit aminoasit şifrelenebilmiştir. Başlangıç kodonu daima AUG olan proteinlerde, sentez bittikten sonra metionin çıkarılarak protein işlevsel yapısına kavuşturulur. Protein sentezinde görev alan t- RNA çeşidi ise 61 adettir. Bu süreçte durdurucu kodonlar da yer almaktadır ve protein sentezini durdurma görevi yaparlar. UAA, UGA ve UAG STOP kodonlarıdır.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir