Ribozomlar

Ribozomlar, hücrelerde protein sentezinde önemli bir role sahip olan zarsız organellerdir. Ribozomlar iki alt birimden oluşur ve protein sentezi yaparken bir araya gelirler. Mitokondri, kloroplast ve prokaryot ribozomları 70S büyüklüğünde iken, ökaryot hücre ribozomları 80S büyüklüğündedir. Ribozom sayısı, hücrenin protein sentezi yoğunluğuna göre değişir. Sitoplazma içinde kullanılacak proteinler serbest ribozomlarda, salgılanacak proteinler ise endoplazmik retikulumdaki ribozomlarda sentezlenir. Ökaryot ribozom alt birimleri çekirdekçikte üretilir ve birleşmeleri m-RNA tarafından tetiklenir. Ribozomlar, hücre işlevleri için hayati öneme sahip bir yapıdır ve protein sentezi açısından önemli bir rol oynarlar.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir