Sentrozom, Sil Ve Kamçı

Sentriyoller ve Sentrozom

Hayvan hücrelerinde bulunan sentriyoller, çoğu bir hücreli organizmalarda ve olgun sinir, kas ve yumurta hücrelerinde bulunmaz. Her hücrede 1 çifttir ve dokuz adet üçerli mikrotübülden oluşur. Sentriyollerin etrafı, proteinden oluşmuş bir matriks ile kaplanmıştır ve bu birleşim sentrozom olarak adlandırılır. Sentrozom, ciğer otu ve yosun gibi ilkel bitki hücrelerinde varlığını sürdürür. Ancak yüksek organizasyonlu bitkilerde sentrioller bulunmaz. Tüm hücreler, sentrozom bulundurmasa da, var olan mikrotübüllerin hareketi hücre bölünmesi sırasında kromozom hareketini sağlar. Sentriyoller, hücre bölünmesi öncesinde eşlenerek iki katına çıkar ve bölünme sırasında mikrotübülleri oluşturmak için çekirdeğin iki karşıt bölgesine gider.

Siller ve Kamçılar

Siller ve kamçılar, ökaryot hücrenin hareketini sağlayan yapılar olarak bilinir. Siller, hem bir hücreli hem de çok hücreli ökaryot canlılarda bulunur. Siller kısadır, hareketi ileri-geri ve titreşerek sağlar. Hücre yüzeyinde çok sayıda bulunur. Örneğin, memelilerde solunum yollarının iç yüzeyini kaplayan hücreler sillidir. Bu hücrelerdeki sillerin hareketi, mukus ve tozları uzaklaştırır. Bir hücrelilerden paramesyumun su içerisinde hareketi sillerle sağlanır.

Kamçılar, sillerden daha uzun olmaları ve dalga benzeri hareketleriyle farklılık gösterir. Hücrede bir ya da iki tane bulunur. Örneğin, öglena ve memeli spermlerindeki hareket kamçı ile sağlanır. Prokaryot hücrelerde de sil ve kamçılar bulunur, ancak bu yapılar mikrotübül içermez.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir